11 May 2014

Kamberského lžička


Petr Kamberský v pátek 9. května zveřejnil na svém Twitteru i Facebooku status ve znění: “Víte že Sověti zabili během tři dnů PO VÁLCE při náletech více civilistů než spojenci za celou válku? Historik Tomáš Jakl zítra v Lidovkách.”

V jistém smyslu to jako PR funguje výborně. Díky tomu jsem si poprvé v životě koupila tištěné noviny. Nevím ale, jestli je to dalekosáhle úplně rozumná strategie, protože se obávám, že většina lidí, kteří si noviny koupili ze stejného důvodu jako já – jestli takoví byli – byla informací, která se v textu skutečně nachází, dost zklamána a příště už Kamberskému na podobný trik neskočí, i kdyby tentokrát nelhal.

23 Jan 2013

Karel, Miloš a prázdná obálka

Kdo by se nechtěl v tyto krásné předvolební dny naplněné bratrskou láskou a zalité sluncem přidat k zástupu blogerů, kteří oblažují svět svými názory na nadcházející volbu mezi Dobrem a Zlem, popřípadě Zlem a zlem. I já jsem se nechala strhnout davem (a prokrastinací), a proto se zde pokusím o menší srovnání „kvalit“ obou kandidátů, jež můžeme dle mého názoru rozdělit na politické a mravní.

12 Jan 2013

Genderové mudrování

Volební studia a různé jiné celodenní speciály jsou v České televizi často záminkou k tomu nechat spoustu lidí mluvit o tématu, o kterém celkem nic nevědí. Tentokrát mě obzvláště zaujal doc. Milan Tuček, který přišel pohovořit o vztahu předvolebních průzkumů a reality – čemuž předpokládám rozumí – ale bohužel u toho zabrousil i k tématu genderu, čemuž, obávám se, příliš nerozumí. Alespoň podle toho, co bylo možno slyšet dnes.

10 Jan 2013

Největší zklamání prezidentských voleb

Dlouho jsem přemýšlela, jestli se mám s tímhle psát nebo ne. Státnice a tak. Pak jsem to taky chtěla zveřejnit až po volbách, že by to jako mělo lepší pointu. Ale přišel momentální impuls a usoudila jsem, že nastal čas na tento drobný hate (i když převládající emocí je teda spíš smutek než vztek...no, i když...). Jeho výhoda totiž je, že na výsledku voleb nijak nezávisí. I kdyby se pozítří ukázalo, že vyhrála Bobošíková (sit venia formulas), větší zklamání by to nebylo.

13 Dec 2012

The Hobbit: An Unexpected Blog Post

Okay, so...the Hobbit. It was a nice film. I enjoyed watching it. I probably enjoyed watching it more than I enjoyed reading the book, since I never particularly liked it and I’ve read it only once. However, I don’t really think it’ll leave any kind of mark on me. One of the reviews I’ve read said “three hours later, I don’t even know I saw a Hobbit”. Which covers it pretty well, I think. Not literally, of course, as a Tolkien fan, I’m bound to think about it quite a bit, but the story simply isn’t that memorable and the film doesn’t really bring anything new. The sceneries, the battles ... we know all of it already, from The Lord of the Rings. It still works well, but the wow effect simply cannot be there after all this time.

28 Apr 2011

Moudrost, přemýšlivost, vzdělanost, inteligence

Čtyři kvality z podobné oblasti, které spolu souvisejí jen velmi volně, pokud vůbec. Zahraji si teď na chvíli na slovník:
Moudrost (n.): schopnost rozvahy, uměřenosti; vyhýbání se extrémním názorům a postojům, unáhleným soudům; zdravě kritický přístup k získaným informací (v tomto bodě se prolíná s:
Přemýšlivost (n.): sklon až potřeba uvažovat o problémech světa okolo sebe, zjišťovat proč a jak, touha pochopit příčiny a motivace; často vede k:
Vzdělanost (n.): disponování určitým množstvím informací o světě kolem obecně a/nebo v konkrétním oboru; vztahuje se jen na oblasti, které jsou oficiálně uznávány jako „vědy“ či ještě možná jako kultura (libovolné množství informací o milostném životě vaší sousedky z vás vzdělaného člověka neudělá, jakkoliv nefér se to může zdát); k dosažení vyššího stupně je obvykle třeba:
Inteligence (n.): více-méně vrozená schopnost řešit problémy, vidět souvislosti, vyvozovat závěry atd.

17 Apr 2011

Liminalita mládeže

Neví kantor, neví výbor,
Kolik amfor je tu faktor.

Prameny nám zprávy podají
Jak ukazují, tak zatajují
Jedno je nám jasné: chlastali
Víno popíjeli
Chcem si je připomenout

Liminalita liminalita liminalita mládeže
Liminalita liminalita liminalita mládeže

Půllitr za šest vteřin si dát
O tom jsme si dřív mohli nechat jenom zdát
Máme změněný stav vědomí
A bez poskvrny svědomí
Vždyť je to rituál

Liminalita liminalita liminalita mládeže
Liminalita liminalita liminalita mládeže

Z nadávek udělat umění
Communitas všechny z nás navždy promění
Návrat k řádu není jenom tak
Nejsi ty úchylák?“
Nikdo nám nerozumí

Liminalita liminalita liminalita mládeže
Liminalita liminalita liminalita mládeže

Neví kantor, neví výbor,
Kolik amfor je tu faktor.